GEBRUIKSVOORWAARDEN

 Welkom op Momio! Leuk dat je bij ons bent! Momio is een sociaal media platform waar je plezier kan maken en samen kan zijn met je vrienden. Om het leuk te houden, moet iedereen zich aan de regels houden. Er zijn ook een paar vereisten die je moet invullen en accepteren voordat je Momio kan gebruiken. Dus voordat je begint met Momio, lees deze gebruiksvoorwaarden goed door. Laten we beginnen!

ALLEEN VOOR KINDEREN!

Momio is een plek voor kinderen. Dit betekent dat je jonger dan 18 jaar moet zijn om Momio te mogen gebruiken. Ouders, verzorgers of je voogd kunnen wel een momio account creëren om te kijken wat Momio precies is, maar mogen Momio niet actief gebruiken. Momio medewerkers, Momio’s zakelijke klanten en Jackies (moderators) zijn een uitzondering op deze regel: zij mogen ouder dan 18 jaar oud zijn.

HOE GEDRAAG JE JE OP MOMIO

 

WEES AARDIG

Behandel iedereen op een aardige manier. Als jij aardig bent tegen anderen, zijn anderen ook aardig tegen jou!

HOUD JE WACHTWOORD GEHEIM

Geef je wachtwoord nooit aan andere gebruikers – je kan je momio hierdoor kwijtraken!

Je momio is alleen van jou. Het is niet toegestaan je momio te delen met anderen. Het is dus ook niet toegestaan om momio’s van anderen te gebruiken. Iedere momio kan maar één eigenaar hebben.

DENK NA VOOR JE EEN BERICHT PLAATST

Plaats alleen berichten die geschikt zijn voor kinderen – dus geen dingen die alleen geschikt zijn voor volwassenen, enge dingen of spam.

PRAAT MET JE OUDERS

Praat met je ouders voordat je gegevens zoals je echte naam, adresgegevens of je telefoonnummer deelt met anderen. Zelfs als je toestemming hebt om het te delen, is het alleen toegestaan in een privé chat.

LEES DE REGELS OP MOMIO

Lees alle regels die op Momio gelden als je met Momio begint. De regels omschrijven hoe je je moet gedragen op Momio. Je kan de regels terugvinden op je profiel. Het is mogelijk dat de regels veranderen zonder dat je hier op de hoogte van wordt gebracht. Controleer daarom de regels zo nu en dan, zodat je zeker weet dat je ze niet overtreedt.

VEILIGHEID

Veiligheid is voor Momio erg belangrijk. We hebben een veiligheidsbeleid en veiligheidssystemen die je beschermen tegen het wangedrag van anderen, maar ook om je te helpen als dat nodig is.

WAT DOEN WE?

Momio heeft meerdere veiligheidssystemen om te zorgen dat je je in een veilige omgeving bevindt. Onze getrainde medewerkers worden ondersteund door kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde systemen. Een meer gedetailleerde omschrijving van ons veiligheidssysteem kan je op de bedrijfswebsite vinden van Momio ApS op (http://company.momio.me/parents-safety/).

WAT KAN JIJ DOEN?

Alle content op Momio kan gemeld worden. Als je iets tegenkomt dat tegen de regels is, kan je dit altijd melden op Momio. De medewerkers op Momio zullen hier naar kijken en actie ondernemen als dat nodig is.

Je kan alleen chatten met gebruikers die je geaccepteerd hebt als vriend. Dus als je iemand als vriend verwijderd, kunnen deze gebruikers niet meer met je chatten. Als iemand je lastig valt, kan je de vriend verwijderen en/of deze gebruiker blokkeren.

Als iets niet goed voelt, raden we aan om hier met iemand die je vertrouwt over te praten.

HET OVERTREDEN VAN DE REGELS HEEFT CONSEQUENTIES

Een fout maken kan gebeuren, je hebt misschien nog niet zoveel ervaring over hoe je je online moet gedragen. Als je de regels overtreedt, laten we je dit weten. Je kan een waarschuwing of time-out (tijdelijke ban) krijgen. Dit is onze manier van vertellen dat je gedrag niet op Momio past. We geven je een kans om de regels opnieuw te lezen en na te denken over je gedrag.

ALS WE JE ACCOUNT MOETEN VERWIJDEREN

Als je de regels overtreedt op een manier waarvan wij vinden dat je account verwijderd moet worden, verlies je al je virtuele geld en items die op het account staan. Het is niet mogelijk om deze over te zetten naar een ander account.

We verwijderen nooit een account zonder daar een goede reden voor te hebben. Als je account verwijderd is, en je weet niet waarom, neem dan contact op met de lokale klantenservice: support@momio.me

Als je account verwijderd is, omdat je je niet aan deze voorwaarden hebt gehouden, kan je geen aanspraak maken op teruggave van diensten of inhoud, en je kunt geen geld terugkrijgen van betalingen die je hebt gedaan aan Momio van Momio ApS, Apple, Google of andere betalings aanbieders waar wij mee samenwerken.

OVER DATA EN COOKIES

 

PERSOONSGEGEVENS

Veiligheid heeft bij Momio de hoogste prioriteit. Om te zorgen voor deze veiligheid verzamelen we persoonsgegevens van je. Momio ApS bewaart alles wat je op Momio zet, samen met de informatie die je op je account zet. We bewaren ook wat je koopt op Momio. We bewaren al deze informatie zodat we je kunnen helpen als je ergens vragen over hebt, Momio kunnen verbeteren en gebruikers kunnen vinden die zich niet aan de regels houden.

We bewaren deze informatie, maar we kijken er niet naar als we daar geen goede reden voor hebben. Een goede reden kan zijn dat je om hulp hebt gevraagd of omdat er een veiligheidsprobleem is, omdat je je bijvoorbeeld niet aan de regels hebt gehouden.

Je persoonlijke informatie wordt niet met anderen gedeeld zonder jouw toestemming, tenzij de politie of andere vergelijkbare instanties hier een verzoek voor indienen of als Momio ApS besluit jou of iemand met wie je gecommuniceerd hebt te melden bij de politie of vergelijkbare instanties.

Het is belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens worden bewaard, waarom en voor hoelang. We hebben dit uitgebreid voor je beschreven in ons privacybeleid. Je krijgt het volledige beleid te zien als we je vragen om het te accepteren. Als je het nu direct wil lezen kun je het privacybeleid vinden op de bedrijfswebsite van Momio ApS op http://company.momio.me/privacypolicy-dutch

COOKIES

Om Momio goed te laten werken, maken we gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om identifiers en andere informatie op je computer, telefoon en andere toestellen op te slaan en te ontvangen. Andere technologieën, inclusief gegevens die we opslaan op je apparaat of browser, identifiers gekoppeld aan je apparaat en andere software, worden gebruikt voor soortgelijke doeleinden. In deze gebruiksvoorwaarden verwijzen we naar al deze technologieën als “cookies”.

Momio gebruikt alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn om alles goed te laten werken.

Gebruik van cookies:

  • We verifiëren je account (authenticatie) en bepalen wanneer je bent ingelogd zodat we je de juiste functies kunnen laten zien.

  • We bewaren de laatst gebruikte pagina, geschreven inhoud en dergelijke die je hebt gebruikt op Momio voor gebruiksdoeleinden (bijvoorbeeld om Momio sneller te herladen).

  • We cachen server gegevens om prestatie redenen (bijvoorbeeld het bewaren van avatar items om Momio sneller te openen).

Door deze voorwaarden te accepteren, sta je het strikt noodzakelijke gebruik van cookies toe, op de apparaten waarop je Momio gebruikt.

Kindvriendelijke YouTube video’s mogen bekeken en gedeeld worden op Momio. Als je besluit om YouTube video’s op Momio te bekijken, kan YouTube gebruik maken van cookies op je toestel. Deze cookies worden niet gebruikt voor advertenties of marketing doeleinden van Momio ApS. Je kan de instellingen voor deze cookies bewerken op je toestel en browser instellingen.

Als Momio andere cookies wil gebruiken, vragen we hier specifiek toestemming voor. Je hebt dan de mogelijkheid om het gebruik van dergelijke cookies te weigeren. Je kan de toestemmingen voor je cookies beheren in de instellingen op je profiel.

YOUTUBE

Momio maakt gebruik van YouTube API Services die het toestaan om video’s te bekijken op Momio. Door Momio’s gebruiksvoorwaarden te accepteren, accepteer je ook de gebruiksvoorwaarden die hieraan vast zitten van de YouTube Terms of Services op https://www.youtube.com/t/terms

ADVERTENTIES

Als gebruiker van Momio accepteer je dat je soms advertenties ziet op Momio en deze soms ook ontvangt als een chatbericht. Advertenties zijn altijd duidelijk gemarkeerd. Het is mogelijk om specifieke advertenties te blokkeren of door middel van een eenmalige betaling nooit meer advertenties te zien.

Anders dan andere bedrijven en sociale media, verstrekken wij geen persoonsgegevens van jou aan derden en reclame partners. We tonen geen advertenties op basis van jouw interesses en/of gedrag. We maken geen beslissingen alleen op basis van geautomatiseerde processen en profilering.

De inkomsten die Momio ApS ontvangt uit advertenties worden gebruikt voor het optimaliseren van de veiligheidssystemen en voor het verder ontwikkelen van Momio.

Het is niet toegestaan om te adverteren op Momio zonder toestemming van Momio ApS.

IN-APP AANKOPEN

Op Momio is het mogelijk om virtuele goederen aan te kopen met echt geld. De goederen kunnen virtuele valuta, een lidmaatschap of een advertentievrij product zijn dat alle advertenties blokkeert op Momio.

Om in-app aankopen te maken heb je toestemming van je ouders nodig. Je kan meer informatie lezen over het aankopen van virtuele goederen in de verkoopvoorwaarden. Dit is beschikbaar op de bedrijfswebsite van Momio ApS op http://company.momio.me/termsofsale-dutch

Het is alleen mogelijk om virtuele goederen te kopen via Momio. Als iemand anders aanbiedt om deze goederen te verkopen of te geven, dan vertelt deze persoon niet de waarheid. Schakel direct Momio in door bijvoorbeeld deze persoon te melden op Momio.

De inkomsten die Momio ApS verdient met in-app aankopen, worden gebruikt voor het optimaliseren van de veiligheidssystemen en voor het verder ontwikkelen van Momio.

RECHTEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VEREISTEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn er zodat je weet wat de regels zijn voor jou en ook voor ons. We hebben ons best gedaan om dit in begrijpelijke taal op te schrijven, maar sommige stukken lijken nog steeds op een traditioneel contract met woorden die je misschien niet kent. Dat komt omdat deze gebruiksvoorwaarden een contract zijn tussen jou en Momio ApS. Als je niet begrijpt wat er staat, vraag dan een volwassene om je hierbij te helpen.

VERANDERINGEN IN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Momio ApS kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment veranderen. Als de verandering van invloed is op het bewaren van persoonsgegevens, vragen we je opnieuw om deze veranderingen te accepteren. Als je deze gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren omdat je het niet eens bent met de voorwaarden, kan je Momio niet meer gebruiken. Je kan altijd de huidige gebruiksvoorwaarden teruglezen op de bedrijfswebsite van Momio ApS website op http://company.momio.me/termsofuse-dutch

RESPECTEREN VAN RECHTEN

Bij alles wat je op Momio zet, is het je eigen verantwoordelijkheid om copyrights en andere rechten van anderen te respecteren.

Je moet ook de rechten van Momio ApS respecteren. Je hebt bijvoorbeeld niet het recht hebt om logo’s, ontwerpen, foto’s, video’s en ander materiaal van Momio ApS te gebruiken zonder dat je daar toestemming voor hebt. Ook heb je niet het recht om Momio of andere inhoud op Momio te gebruiken voor commerciële doeleinden.

RECHTEN DIE WIJ JOU VERLENEN

Momio verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot, en gebruik van Momio. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je gebruik te laten maken van de voorzieningen van de diensten op de wijze die in deze voorwaarden en onze gebruiksrichtlijnen, zoals de Momio regels, wordt toegestaan.

Eventuele software die we aan jou verstrekken kan mogelijk automatisch upgrades, updates en andere nieuwe voorzieningen downloaden en installeren. Het is mogelijk dat je de instellingen voor deze automatische downloads kunt wijzigen op je apparaat.

Het is niet toegestaan enig onderdeel van Momio te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of in lease te geven, noch de software te onderwerpen aan reverse-engineering of proberen de broncode van de software te achterhalen, tenzij de wet dit verbod opheft of omdat je schriftelijk toestemming hebt van ons.

RECHTEN DIE JE ONS VERLEENT

Momio laat jou inhoud maken, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen en opslaan. Als je dat doet, blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die jou toebehoren van jou. Maar je geeft ons toestemming om die inhoud te gebruiken. Voor alle content die je op Momio zet, geef je Momio ApS wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te publiceren en te verspreiden. Deze licentie is bedoeld voor het beperkte doel om te exploiteren, ontwikkelen, leveren promoten en verbeteren van Momio en voor onderzoek naar ontwikkeling van nieuwe diensten.

VERGOEDING

Al het gebruik van Momio is voor eigen kosten en eigen verantwoordelijkheid. Momio ApS is niet verantwoordelijk voor het verlies dat je als gebruiker kan lijden als gevolg van het gebruik van Momio. De totale aansprakelijkheid van Momio ApS ten opzichte van een gebruiker of andere partij mag in geen geval meer dan €100 bedragen.

Als Momio ApS of een derde partij schade oploopt als gevolg van jouw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, of door het misbruik van Momio, ben jij aansprakelijk voor deze schade. Dit geldt ook voor indirect verlies en voor de kosten van deskundig advies, advocaatkosten e.d. Als je niet wettelijk bevoegd bent, zijn je ouders of voogd aansprakelijk.

BEËINDIGING

Momio ApS heeft het recht om je account af te sluiten als je langer dan 24 maanden niet hebt ingelogd. Dit betekent dat je je account op Momio verliest samen met alle inhoud die je op wat voor manier dan ook hebt verzameld.

Momio ApS heeft het recht om Momio als product in welk land dan ook, op elk moment en om welke reden dan ook af te sluiten. In dat geval word je minimaal 30 dagen van tevoren ingelicht. Als Momio stopt, zul jij, net als alle andere gebruikers op Momio in het desbetreffende land, de toegang tot je account verliezen samen met alle goederen die je op wat voor manier dan ook hebt verzameld. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, doe je afstand van enig recht op enige vorm van compensatie in het geval Momio stopt.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VEREIST DOOR APPLE, INC.

We zijn verplicht om de volgende aanvullende voorwaarden te presenteren zodat je Momio op een Apple toestel kan gebruiken.


Partijen. Deze overeenkomst is tussen jou en Momio Aps alleen en niet met Apple, Inc. [“Apple”]. Uitsluitend Momio ApS is verantwoordelijk voor de Momio iOS App en de inhoud daarvan. Hoewel Apple geen partij is van de gebruiksvoorwaarden van Momio, heeft Apple het recht om deze gebruiksvoorwaarden tegen jou als derde-begunstigde af te dwingen met betrekking tot je gebruik van de Momio iOS App.


Beperkte licentie. Momio verleent je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Momio iOS App voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Je mag Momio iOS Apps alleen gebruiken op een iPhone, iPad, iPod Touch of een ander Apple-apparaat waarvan je de eigenaar of beheerder bent en zoals toegestaan ​​volgens de servicevoorwaarden van de Apple App Store.


Onderhoud en ondersteuning. Omdat de Momio iOS App gratis te gebruiken is, biedt Momio ApS beperkte onderhoud of ondersteuning. Voor zover onderhoud of ondersteuning door toepasselijke wetgeving wordt vereist, is Momio ApS, en niet Apple, verplicht om dergelijk onderhoud of ondersteuning te leveren.


Garantie. De Momio iOS App wordt gratis aangeboden “zoals het is” (“as is”). Momio ApS verwerpt alle garanties met betrekking tot de Momio iOS App voor zover maximaal toegestaan door de wet.
Voor zover enige garantie bestaat op basis van de wet die niet afgewezen kan worden, is Momio ApS, en niet Apple, als enige verantwoordelijk voor deze garantie.


Product eisen. Momio ApS biedt geen garanties met betrekking tot de Momio iOS App. Als u enige claim hebt die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Momio iOS App is Momio ApS, en niet Apple verantwoordelijk voor het ontvangen van claims wat inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims voor productaansprakelijkheid, (ii) claims waarbij de Momio iOS App niet voldoet aan de geldende wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) claims die voortkomen uit klantenbescherming of soortgelijke regelgeving. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een erkenning dat je dergelijke claims zou kunnen hebben.


Intellectuele eigendom claims van derden. In het geval van claims van derde partijen van Momio ApS die intellectuele eigendomsrechten schenden, is Momio ApS en niet Apple de enige verantwoordelijke voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en ontslaan van dergelijke claims inzake inbreuk op intellectuele eigendommen.


Naleving Amerikaanse wetgeving. Je verklaart en garandeert dat je: (i) niet woont in een land dat onder een embargo van de Amerikaanse regering valt, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als land dat “terroristen steunt”; en (ii) niet vermeld staat op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of beperkte partijen.

CONTACT INFORMATIE

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor Momio is:

Momio Aps
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
BTW-nummer: DK 35837787

Als er een probleem met Momio is dat je niet op kan lossen, neem dan contact op met onze klantenservice. Het e-mailadres is: support@momio.me

Vertel duidelijk wat het probleem is en vergeet niet om je account naam erbij te zetten.

Laatste update: 20.2.2020