top of page

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Senast uppdaterad: 26 juni, 2018

Dessa försäljningsvillkor reglerar dina inköp av tjänster på Momio. Vi godtar endast beställningar där du godkänner våra försäljningsvillkor.

1. Priser
Alla priser på Momio inkluderar moms och kan ändras utan förvarning.

2. Köpbara artiklar
Momio säljer flera olika virtuella artiklar och valutor. De är följande:

2.1. Diamanter och safirer
Diamanter och safirer är de virtuella valutorna på Momio. De kan vinnas eller intjänas, men kan även köpas med riktiga pengar via våra betalningslösningar som presenteras på Momio. Du måste vara inloggad på Momio för att använda dina diamanter eller safirer. Diamanter eller safirer kan inte under några omständigheter överföras till andra konton.

2.2. Momio Plus-medlemskap
Momio Plus-medlemskap ger dig vissa fördelar under medlemskapsperioden. Dessa fördelar omnämns på Momio Plus-sidan på Momio. Medlemskapet räknas i kalenderdagar. Momio Plus-medlemskap kan köpas som engångsbetalning eller som abonnemang. Momio Plus-medlemskap kan inte under några omständigheter överföras till andra konton.

2.3. 2.3. Reklamfritt Momio
Reklamfritt är en tjänst som kan köpas mot en engångsbetalning och gäller under hela kontots livstid. Reklamfritt tar bort all reklam från externa parter i all form från kontot – kontot kommer däremot fortfarande se kommunikation från Momio ApS gällande Momio-produkter. Reklamfritt kan inte under några omständigheter överföras till andra konton. Reklamfritt inkluderar inga diamanter eller Momio Plus-fördelar.

3. Köp
Köp är gjorda med “riktiga” pengar och ger dig en begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallelig licens för att använda virtuella varor och virtuella valutor på Momio och förklaras mer detaljerat under punkt 2.

Momio ApS kan när som helst hantera, reglera, kontrollera, ändra eller radera virtuella artiklar och/eller varor med eller utan förvarning. Momio ApS har inga skyldigheter gentemot dig eller annan tredje part om Momio ApS utövar sådana rättigheter.

4. Momio Plus kan köpas som abonnemang via Apple App Store och Google Play. Abonnemanget administreras via App Store och Google Plays egna abonnemangsfunktioner. Abonnemangen kan inte föras över till andra konton under några som helst omständigheter.

5. Säker betalning
Momio ApS använder sig av en tredje part som leverantör av betaltjänster. Därför sparas varken telefonnummer eller bank- och kreditkortsinformation. Betalningsleverantören lever upp till Europeisk industris säkerhetsstandard. Alla telefonnummer samt bank- och kreditkortsinformation lagras av betalningsleverantören i krypterad form på ett högsäkerhetscenter. All insamling och lagring av känslig information av betalningsleverantören överensstämmer med kraven hos aktuell EU-lag.

6. Personuppgifter
När du gör ett köp kan vi be om din mailadress för att kunna skicka ett kvitto. Hantering av din mailadress är nödvändig för att utforma ett kontrakt för köpet som du tar del av.

7. Återbetalning
Alla köp och betalningar gjorda genom Momio är slutgiltiga och ej återbetalbara. Tillhandahållandet av virtuell valuta, medlemskap och andra tjänster som används på Momio är en tjänst som genomförs av Momio ApS och som påbörjas omedelbart när Momio ApS godkänner ditt köp.

8. Ansvar
Alla tjänster och artiklar som är köpta till ditt konto skyddas genom ditt lösenord på Momio. Det är ditt eget ansvar att se till att ingen annan får tillgång till lösenordet och ditt konto. Det är endast du som har ansvar om du förlorar virtuella artiklar eller köpta tjänster som ett resultat av missbruk av lösenord eller konto. Om du upplever att du råkat ut för detta, eller misstänker att någon har tillgång till ditt konto, kontakta Momio-teamet omedelbart.

9. Bli spärrad från Momio
Det finns vissa omständigheter då du kan förlora ditt Momio-konto och allt som det innehåller, inklusive men inte begränsat till virtuella artiklar, valuta och medlemskap. Under sådana omständigheter kan du inte få något överfört till ett annat konto. Sådana omständigheter inkluderar till exempel:
Du bryter mot reglerna på ett sådant sätt att Momio ApS anser att ditt konto ska raderas.
Du raderar ditt eget konto på Momio.
Du genomför köp fast du är yngre än 18 år och utan din förälders eller vårdnadshavares godkännande, oavsett betalningsmetod.
I vissa försvårande ärenden där våra regler brutits har vi rätt att radera alla konton skapade på en viss apparat, till exempel en specifik iPad. I sådana fall förlorar alla konton skapade på apparaten sin tillgång till Momio och samtliga virtuella artiklar eller Momio Plus-medlemskap som köpts.

 

10. Juridiska frågor
Du godkänner att alla tvister mellan dig och Momio ApS ska regleras av Danmarks lagar, utan hänsyn till lagbestämmelser. Du godkänner att eventuella anspråk eller tvister som du kan ha med Momio ApS måste lösas uteslutande av juridisk instans i Köpenhamn, Danmark.

Du frånsäger dig oåterkalleligen all rätt att lämna in eller delta i kollektiva stämningar eller yrkanden rörande innehållet häri.

Om någon del av dessa Försäljningsvillkor är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar skall den delen skiljas från villkoren och inte påverka de övriga bestämmelsernas giltighet och genomförbarhet. Dessa Försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan parterna rörande innehållet häri.

Om en beställning på inköp, bekräftelse på inköp eller annan kommunikation står i strid med Försäljningsvillkoren gäller dessa Försäljningsvillkor, såvida inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits med en person i ledande ställning hos Momio ApS.

 

11. Momio & Momio ApS
Företaget som är ansvariga för Momio är:
Momio ApS
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
VAT-nummer: DK 35837787

Om du har ett problem med Momio som du inte kan lösa kan du maila vår support. Adressen är support@momio.me

Vi ber dig att tydligt beskriva ditt problem och komma ihåg att skriva ditt användarnamn.

bottom of page