WARUNKI SPRZEDAŻY

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018

Niniejsze Warunki sprzedaży regulują zakup usług na Momio. Przyjmujemy tylko zamówienia, w których zaakceptowano warunki sprzedaży.

1. Ceny
Wszystkie ceny podane na Momio zawierają podatek VAT i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Rzeczy dostępne w sprzedaży
Momio sprzedaje różne wirtualne rzeczy i waluty. Są to:

2.1. Diamenty i szafiry
Diamenty i szafiry to wirtualne waluty na Momio. Można je wygrać lub zarobić, ale można je także kupić za prawdziwe pieniądze, używając jednej z opcji płatności przedstawionych na Momio. Aby korzystać z diamentów i szafirów, musisz być zalogowany na Momio. Diamenty i szafiry nie mogą być przeniesione na inne konto w żadnych okolicznościach.

2.2. Członkostwo Momio Plus
Członkostwo Momio Plus daje dostęp do dodatkowych usług, które wymieniono w sekcji Momio Plus, przez okres trwania członkostwa. Okres trwania członkostwa liczony jest w dniach kalendarzowych. Członkostwo Momio Plus może zostać kupione jednorazowo lub jako subskrypcja. Członkostwo Momio Plus nie może być przekazane na inne konto w żadnych okolicznościach.

2.3. Momio bez reklam
Usługę Momio bez reklam można kupić za pomocą jednorazowej płatności. Usługa ta działa przez cały okres funkcjonowania konta, na które została kupiona. Momio bez reklam usuwa wszelkie reklamy w każdej formie od stron zewnętrznych na danym koncie. Jednakże na koncie nadal będą widoczne wiadomości od Momio ApS o produktach Momio. Momio bez reklam nie może być przekazane na inne konto w żadnych okolicznościach. Momio bez reklam nie zawiera diamentów ani innych usług powiązanych z Momio Plus.

 

3. Zamówienia
Za zamówienia płaci się “prawdziwymi” pieniędzmi i udzielają one ograniczonego, osobistego, niezbywalnego i odwoływalnego pozwolenia na korzystanie z wirtualnych rzeczy i wirtualnych walut Momio, bez prawa udzielania sublicencji, szczegółowo opisanych w punkcie 2.

Momio ApS może w dowolnym czasie zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować i usuwać wirtualne przedmioty i produkty bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku, gdy Momio ApS zdecyduje się skorzystać z tych praw, nie poniesie odpowiedzialności wobec Ciebie czy stron trzecich.

 

4. Subskrypcje
Momio Plus może zostać kupione jako subskrypcja przez App Store Apple i Google Play. Subskrypcje są zarządzane przez interfejs subskrypcji App Store i Google Play. Subskrypcje nie mogą być przekazane na inne konta w żadnych okolicznościach.

 

5. Ochrona płatności
Momio ApS używa zewnętrznych pośredników płatności, dlatego nie zapisujemy żadnych danych karty kredytowej, numeru telefonu lub rachunku bankowego. Operatorzy płatności w pełni spełniają europejskie standardy bezpieczeństwa. Wszystkie dane kart kredytowych, numerów telefonu i kont bankowych są przechowywane przez obsługującego płatności wyłącznie w zaszyfrowanej formie w centrach komputerowych o wysokich standardach bezpieczeństwa. Gromadzenie i przechowywanie przez dostawcę usług płatniczych poufnych informacji jest zgodne z wymogami obowiązującej ustawy o ochronie danych UE.

 

6. Dane osobowe
Gdy dokonasz zamówienia, możemy spytać Cię o adres e-mail w celu wysłania rachunku. Przetwarzanie Twojego adresu e-mail jest niezbędne do należytego wykonania umowy, której jesteś stroną.

7. Zwroty
Wszystkie zamówienia i realizacje dokonane poprzez Momio są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Dostarczenie wirtualnych rzeczy i innych usług do korzystania na Momio jest usługą dostarczaną przez Momio ApS, która rozpoczyna się niezwłocznie po zaakceptowaniu Twojej płatności.

8. Odpowiedzialność
Wszelkie wirtualne rzeczy i usługi zakupione na Twoje konto są chronione Twoim hasłem do Momio. Ochrona Twojego hasła, aby inni nie mieli dostępu do Twojego konta, jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością. Ty jesteś wyłącznie odpowiedzialny za stratę wirtualnych przedmiotów i zakupionych usług, jeśli wynikło to z nadużycia Twojego konta i hasła. Jeśli doświadczyłeś lub podejrzewasz takie nadużycie, natychmiast zgłoś to Momio.

9. Utrata dostępu do Momio
W pewnych przypadkach możesz stracić dostęp do swojego konta na Momio i wszystkiego co na nim jest, włącznie, ale nie wyłącznie, z wirtualnymi przedmiotami, walutą i członkostwem. W tych przypadkach nie możesz przenieść ich na inne konta. Te przypadki to:
a. Złamałeś zasady w sposób, który w osądzie Momio ApS musi skończyć się usunięciem Twojego konta.
b. Usunąłeś swoje konto na Momio.
c. Jako osoba poniżej 18. roku życia dokonałeś płatności bez zgody opiekuna, bez względu na metodę płatności.
d. W niektórych trudnych wypadkach naruszenia naszego regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszystkich kont stworzonych na danym urządzeniu, na przykład na konkretnym iPadzie. W tym wypadku wszystkie konta utworzone na tym urządzeniu stracą dostęp do Momio i wszystkich zakupionych wirtualnych rzeczy i dni członkostwa Momio Plus.

10. Zagadnienia prawne
Wyrażasz zgodę, iż wszelkie spory pomiędzy Tobą a Momio ApS będą rozstrzygane zgodnie z duńskim prawem, bez odnoszenia się do norm kolizyjnych. Wyrażasz zgodę, że wszelkie roszczenia i dysputy wobec Momio ApS zostaną rozwiązane wyłącznie przez sąd znajdujący się w Kopenhadze, w Danii.

Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do wniesienia bądź uczestniczenia w roszczeniach zbiorowych dotyczących niniejszych kwestii.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków sprzedaży jest bezprawna, nieważna lub niewykonalna, zostanie uznana za wykluczoną i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki sprzedaży stanowią całość porozumienia między stronami.

W przypadku, gdy zamówienie, list potwierdzający, lub inne formy komunikacji są niezgodne z niniejszymi Warunkami sprzedaży, niniejsze Warunki sprzedaży będą rozstrzygające, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w formie pisemnej przez zarząd Momio ApS.

11. Momio i Momio ApS
Firma odpowiedzialna za Momio:
Momio ApS
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
VAT ID: DK 35837787

Jeśli na Momio wystąpi problem, którego nie możesz rozwiązać, skontaktuj się mailowo z naszą obsługą klienta. Adres to: support@momio.me

Dokładnie opisz problem i nie zapomnij napisać nazwy swojego konta.