top of page

SALGSBETINGELSER

Sist oppdatert: 26. juni, 2018

Disse Salgsbetingelsene gjelder for dine kjøp av produkter på Momio. Vi aksepterer bare bestillingene dine dersom kjøper aksepterer våre salgsbetingelser.

1. Priser
Alle priser på Momio er inkl. moms og kan endres uten varsel.

2. Kjøpbare varer
Momio selger en rekke virtuelle varer og valutaer. De er:

2.1. Diamanter og safirer
Diamanter og safirer er virtuelle valutaer på Momio. De kan bli vunnet eller tjent, men også kjøpt med ekte penger ved å bruke en av kjøpsmulighetene presentert på Momio. Du må være logget inn på Momio for å kunne bruke dine diamanter og safirer. Diamanter eller safirer kan ikke bli overført til andre kontoer under noen omstendigheter.

2.2. Momio Pluss medlemskap
Momio Pluss medlemskap gir tilgang til enkelte privilegier, som nevnt i Momio Pluss seksjonen på Momio, i medlemskapets varighet. Varigheten på medlemskapet angis i kalenderdager. Momio Pluss medlemskap kan bli kjøpt som en engangsbetaling eller som et abonnement. Momio Pluss medlemskap kan ikke bli overført til andre kontoer under noen omstendigheter.

2.3. Momio Reklamefri
Momio Reklamefri er en tjeneste som kan bli kjøpt med en engangsbetaling og vil vare i hele levetiden til kontoen den er kjøpt til. Momio Reklamefri fjerner alle reklamer fra eksterne parter i alle former fra kontoen – kontoen vil derimot fortsatt kunne se kommunikasjon fra Momio ApS rundt Momio sine egne produkter. Momio Reklamefri kan ikke bli overført til andre kontoer under noen omstendigheter. Momio Reklamefri inkluderer ikke virtuelle valuta eller andre Momio Pluss privilegier.

 

3. Kjøp
Kjøp er gjort med penger fra “den virkelige verden” og gir en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig lisens til å bruke virtuelle goder og virtuelle valuta på Momio, forklart i detalj under punkt 2.

Momio ApS kan styre, regulere, kontrollere, modifisere eller eliminere virtuelle ting og/eller handelsvarer når som helst, med eller uten varsel. Momio ApS skal ikke ha noe ansvar for deg eller tredjepart dersom Momio ApS utøver slike rettigheter.

4. Abonnement
Momio Pluss kan bli kjøpt som abonnement via Apple App Store og Google Play. Abonnementet administreres via App Store og Google Play sine egne abonnement funksjoner. Abonnementer kan ikke overføres til andre kontoer under noen omstendigheter.

5. Betalingssikkerhet
Momio ApS anvender tredjeparts betalingsformidler og derfor lagrer vi ikke bankkort- eller kontoopplysninger. Betalingsformidlerne lever fullt opp til europeisk industris sikkerhetsstandarder. Alle kredittkort, telefonnumre eller bankkonto opplysninger blir lagret enkeltvis og kryptert av betalingsformidleren i et datasenter med høy sikkerhet. All sensitiv informasjon blir lagret av betalingsformidleren i henhold til kravene til gjeldende EU-lovgivning.

6. Personlig informasjon
Når du gjør et kjøp, så kan vi spørre etter en e-postadresse for å sende kvittering. Behandling av din e-postadresse er nødvendig for utførelsen av kontrakten du er part i.

7. Refusjoner
Alle kjøp og innløsninger gjort gjennom Momio er endelige og ikke-refunderbare. Overføringen av virtuelle valuta, medlemskap og andre tjenester for bruk på Momio er en tjeneste levert av Momio ApS som starter umiddelbart etter at Momio ApS har godkjent kjøpet ditt.

8. Ansvar
Eventuelle virtuelle goder eller tjenester som er kjøpt for din konto er beskyttet av ditt Momio passord. Det er ditt eget ansvar å beskytte passordet ditt slik at andre ikke kan få tilgang til din konto. Du er alene ansvarlig for tap av virtuelle varer eller kjøpte tjenester som skyldes misbruk av din konto og passord. Hvis du opplever eller mistenker slikt misbruk, må du umiddelbart rapportere det til Momio.

9. Miste tilgang til Momio
Det er noen tilfeller der du kan miste tilgang til din Momio konto og alt den inneholder, inkludert men ikke avgrenset til virtuelle ting, valuta og medlemskap. I de tilfeller, så vil du heller ikke kunne få de overført til en annen konto. De tilfellene er for eksempel:
a. Du bryter reglene på en måte som Momio ApS anser som at kontoen må bli slettet.
b. Du sletter din egen Momio konto.
c. Du gjør kjøp mens du er yngre enn 18 år gammel uten tillatelse fra din foresatte, uavhengig av betalingsmetode.
d. I noen verre tilfeller av brudd på reglene våre beholder vi retten til å slette alle kontoer som er opprettet på en enhet, for eksempel som en spesifikk iPad. I tilfelle vil alle kontoer opprettet på denne enheten miste tilgang til Momio og eventuelle virtuelle goder eller Momio Pluss medlemskap dager som er kjøpt.

10. Juridiske forhold
Du er enig i at alle konflikter mellom deg og Momio ApS skal være underlagt lovgivningen i Danmark, uten hensyn til konflikt om lovbestemmelser. Du er enig i at enhver klage eller uenighet du måtte ha mot Momio ApS må løses utelukkende av en domstol i København, Danmark.

Du gir bort alle rettigheter til å ta opp eller delta i enhver form for gruppesøksmål eller krav om forhold knyttet til denne.

Hvis noen del av disse salgsbetingelsene er ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, så vil denne delen fravikes, og dette vil ikke påvirke gyldigheten og muligheten til å håndheve resten av reglene. Disse Salgsbetingelsene utgjør hele avtalen mellom partene når det gjelder dette emnet.

Hvis en innkjøpsorde, bekreftelsesbrev eller annen kommunikasjon ikke samsvarer med disse Salgsbetingelsene, så vil disse Salgsbetingelsene gjelde, bortsett fra hvis det uttrykkelig har blitt gitt skriftlig enighet om noe annet med en beslutningstaker i Momio ApS.

 

11. Momio & Momio ApS
Selskapet ansvarlig for Momio er:
Momio ApS
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
VAT ID: DK 35837787

Dersom det er et problem med Momio og du ikke kan løse det, kan du sende mail til vår kundeservice. Adressen er support@momio.me

Vennligst fortell klart og tydelig hva problemet ditt er og husk å nevne brukernavnet ditt.

bottom of page