top of page

SALGSBETINGELSER

Sidst opdateret: 26. juni 2018

Disse Salgsbetingelser styrer dine indkøb af tjenester på Momio. Vi accepterer kun køb, hvor køberen har accepteret vores Salgsbetingelser.

1. Priser
Alle priser på Momio er angivet inklusiv moms. Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel.

2. Produkter
Momio sælger en række virtuelle varer og valutaer. De er:

2.1. Diamanter og safirer
Diamanter og safirer er virtuelle valutaer, der bruges på Momio. De kan optjenes eller vindes, men du kan også købe dem for rigtige penge ved at bruge de betalingsmuligheder, som er tilgængelige i appen. Du skal være logget ind på Momio for at kunne bruge dine diamanter eller safirer. Diamanter og safirer kan ikke overføres til andre konti under nogen omstændigheder.

2.2. Momio Plus-medlemskab
Et Momio Plus-medlemskab giver adgang til visse privilegier i den periode man har medlemskab. Dette er beskrevet i Momio Plus-afsnittet på Momio. Perioden man har medlemskab er udregnet i kalenderdage. Momio Plus membership kan købes med en engangsbetaling eller som et abonnement. Momio Plus-medlemskab kan under ingen omstændigheder blive overført til andre konti.

2.3. Reklamefrit Momio
Reklamefrit Momio er en service, der kan købes for et engangsbeløb, og som herefter aldrig udløber for den konto, det er købt til. Reklamefrit fjerner alle reklamer fra eksterne samarbejdspartnere i alle former for brugeren. Dog vil brugeren stadig se kommunikation fra Momio ApS om Momio-relaterede produkter. Reklamefrit Momio kan under ingen omstændigheder blive overført til andre konti. Reklamefrit Momio inkluderer ikke nogle virtuelle valutaer eller andre Momio Plus-privilegier.

3. Køb
Køb foretages med virkelige penge og giver en begrænset, personlig, ikke-overførbar, ikke underlicenseret, overdragelig licens til at bruge virtuelle varer og virtuelle valutaer på Momio, som er beskrevet mere detaljeret under punkt 2.

Momio Aps kan til enhver tid, med eller uden varsel, administrere, regulere, kontrollere, modificere eller fjerne virtuelle genstande og/eller varer. Momio Aps er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart, hvis Momio Aps udøver sådanne rettigheder.

4. Abonnement
Momio Plus kan købes som abonnement via Apple’s App Store og Google Play. Abonnementet er administreret via App Store og Google Plays egne abonnements-grænseflader. Abonnementer kan under ingen omstændigheder overføres til andre konti.

5. Betalingssikkerhed
Momio Aps benytter en tredjepart betalingsudbyder, og derfor gemmer vi ikke nogle telefonnumre, kreditkort- eller bankoplysninger. Betalingsudbyderen efterlever alle europæiske erhvervs-sikkerhedsstandarder. Alle telefonnumre, kreditkort- og bankoplysninger lagres af betalingsudbyder i krypteret form i et computercenter med højeste sikkerhed. Al indsamling og opbevaring af følsomme oplysninger i forbindelse med køb følger den gældende EU-lovgivning.

6. Personoplysninger
Når du foretager et køb, spørger vi dig om din e-mail-adresse, så vi kan sende dig en kvittering. Behandling af din e-mail-adresse er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, som du er en del af.

7. Refundering
Alle køb og indløsninger foretaget gennem Momio er endelige og refunderes ikke. Tilvejebringelsen af virtuelle valutaer, medlemskab og andre tjenester til brug på Momio er en ydelse, der leveres af Momio Aps, og som påbegyndes øjeblikkeligt, når Momio Aps accepterer dit køb.

8. Ansvar
Alle virtuelle ting eller købte tjenester, som du køber til din konto, er beskyttet af dit Momio-kodeord. Det er dit ansvar alene at holde kodeordet hemmeligt, så andre ikke kan få adgang til din konto. Du hæfter for ethvert misbrug af din konto og kodeord, som måtte føre til et tab af virtuelle varer og købte tjenester. Hvis du tror, at din konto bliver misbrugt af andre, skal du meddele det til Momio-teamet med det samme.

9. At miste adgang til Momio
Der er nogle tilfælde, hvor du kan miste din adgang til Momio og alt, hvad din Momio-konto indeholder, inklusiv men ikke begrænset til virtuel valuta, ting og medlemskab. I de tilfælde, kan du heller ikke få dem overført til andre konti. Disse tilfælde kunne være:
a. Du bryder vores regler på en sådan måde, at Momio Aps’ vurdering er, at vi er nødsaget til at slette din bruger.
b. Du sletter selv din Momio-konto.
c. Du er under 18 år og gennemfører køb på Momio uden tilladelse fra dine forældre eller værge uanset hvilken betalingsmetode, du benytter.
d. I slemme/alvorlige tilfælde af brud på vores regler, forbeholder vi os retten til at bandlyse alle konti, der er lavet på en enhed f.eks. en specifik iPad eller telefon. Dette medfører, at alle konti, der er oprettet på den enhed mister adgangen til Momio samt alt, hvad disse Momio-konti indeholder heriblandt virtuelle ting og Momio Plus-medlemsdage, der er købt.

10. Juridiske forhold
Du er indforstået med, at alle tvister mellem dig og Momio ApS er underlagt Danmarks lovgivning uden hensyntagen til konflikter med lovbestemmelser. Du accepterer, at ethvert krav eller uoverensstemmelse, du måtte have over for Momio ApS, skal løses udelukkende af en domstol i København, Danmark.

Du frafalder uigenkaldeligt alle rettigheder til at starte eller deltage i enhver kollektive søgsmål eller krav i forbindelse med de hermed forbundne forhold.

Såfremt en del af disse Salgsbetingelser er ulovlige, ugyldige eller ikke kan gøres gældende, vil den pågældende del regnes for adskilt fra de resterende bestemmelser, og vil ikke påvirke gyldigheden af disse. Disse Salgsbetingelser udgør den samlede aftale mellem de pågældende parter.

I tilfælde af at en købsordre, købsbekræftelse, eller anden kommunikation er i strid med disse Salgsbetingelser, vil disse Salgsbetingelser gælde, med mindre andet er aftalt skriftligt med en administrerende direktør i Momio Aps.

11. Momio & Momio ApS
Firmaet, der er ansvarlig for Momio er:
Momio ApS
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
VAT ID: DK 35837787

Hvis der er et problem med Momio, og du ikke kan løse det, kan du kontakte os via e-mail til kundeservice. Adressen er: support@momio.me

Fortæl tydeligt hvad problemet er og husk at skrive dit brugernavn.

bottom of page