top of page

SEKRETESSVILLKOR


Senast uppdaterad: 20.2.2020

Momio vill spara vissa av dina personuppgifter av säkerhetsskäl. Vi ber dig därför läsa sekretessvillkoren noggrant.

VARFÖR SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Säkerhet är vår högsta prioritet på Momio. För att kunna ge dig den typen av säkerhetsnivå vi vill, måste vi samla viss information om dig. Det är därför Momio ApS sparar allt du lägger upp på Momio samt viss information du uppgett om dig själv. Vi sparar även exempelvis information om det du köper på Momio. Vi sparar informationen för att kunna hjälpa dig om du har frågor, för att kunna förbättra Momio samt för att hitta personer som bryter mot reglerna.

Även fast vi sparar informationen så tittar vi inte på den om vi inte har en god anledning att göra det. Anledningen kan vara att du har bett om hjälp, eller att det är en fråga om säkerhet – till exempel om du bryter mot reglerna.

Dina personuppgifter används inte och ges inte ut till någon annan utan ditt medgivande – förutom på begäran av polis eller liknande myndighet, eller om Momio ApS upprättat en polisanmälan eller liknande mot dig eller någon du pratat med på Momio.

Vi har tre lagliga grunder för att spara dina personuppgifter. Grunderna är följande:

 • Samtycke medgivet av dig eller din vårdnadshavare (om du är under 13 år gammal).

 • Kontrakt, exempelvis när vi måste skicka ett kvitto via mail om du köper virtuella artiklar på Momio.

 • Legitimt intresse när det kommer till säkerhet och forskningssyften.

VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAR VI?

Beroende på om du givit ditt samtycke till att vi sparar dina uppgifter, samt beroende på om du uppgett uppgifterna eller inte kan vi spara följande uppgifter om dig:

 • Telefonnummer och/eller mailadress så att du kan återställa ditt lösenord

 • Ålder eller födelsedag så vi vet om du själv kan ge samtycke eller ej

 • Ditt förnamn eller smeknamn samt din skola så att du kan hitta dina klasskompisar

 • De IP-adresser du använder för att hålla Momio säkert

 • Om du gör köp av virtuella artiklar till ditt Momio-konto sparar vi din mailadress för att kunna skicka ett kvitto på köpet.

NÄR RADERAS PERSONUPPGIFTER?

Generellt sparas uppgifter så länge du använder till Momio-konto eller tills dess att du raderar det. Om du ändrar ditt samtycke kan data raderas innan dess.

Om du raderar ditt Momio-konto sparar vi dina personuppgifter i 90 dagar innan vi raderar dem helt. Detta är av säkerhetsskäl. Uppgifterna kan bara ses av Momios personal: andra Momio-användare kan inte se den.

Om vi av någon anledning måste radera ditt konto på Momio sparar vi dina uppgifter i 365 dagar. Även detta är av säkerhetsskäl. I det fall att vi måste upprätta en polisanmälan kan vi spara dina uppgifter längre än så.

TREDJE PART

Momio delar inte dina personuppgifter med någon utomstående tredje part.

Om du deltar i och vinner en tävling som har ett fysiskt pris (till exempel en leksak) kan det däremot vara så att vi ber om ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress. Om tävlingen organiseras av en av våra externa partners kan vi ge informationen till dem, så att de kan skicka ditt pris. Informationen kommer inte användas till något annat och kommer att raderas när du fått ditt pris. Vi informerar alltid om detta innan vi ber dig om din kontaktinformation. Det är frivilligt att delta i tävlingarna.

Momio använder YouTube API Services för att du ska kunna se videor på Momio. YouTube kan samla in och använda dina personliga uppgifter. Vänligen läs mer om Google Privacy Policy på http://www.google.com/policies/privacy.

Ifall vi har gjort en polisanmälan mot dig eller någon du pratat med på Momio kan vi dela dina personuppgifter med polisen. Momio ApS kommer inte informera dig om detta då det kan påverka eventuell undersökning.

Inga av dina personuppgifter överförs till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Momio kan ge anonyma uppgifter till forskningspartner vid eventuella forskningsprojekt. Det kommer inte att vara möjligt för någon att känna igen dig utifrån dessa uppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt EUs Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) har du följande rättigheter när det kommer till dina personuppgifter:

 • Rätt att radera personuppgifter Momio ApS har om dig

 • Rätt att korrigera inkorrekta uppgifter Momio ApS har om dig

 • Rätt att återkalla eller ändra ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter

 • Rätt att få en kopia på de personuppgifter Momio ApS har om dig

 • Rätt att klaga hos Dataskyddsmyndigheten

Om du behöver mer information om dina rättigheter kan du kontakta Momios support via email: support@momio.me

VAD HÄNDER OM JAG INTE GER MITT SAMTYCKE?

Du kan fortfarande använda Momio även om du inte vill ge ditt samtycke till att Momio sparar dina personuppgifter. I så fall kommer ditt vanliga Momio-konto bli ett Momio Lite-konto, och vi kommer inte spara några personuppgifter. När du använder Momio Lite kan du fixa din avatar, inreda ditt rum, se videos och dela och gilla det som andra lagt upp, men du kan inte skriva något eller lägga upp bilder eftersom de kan innehålla personuppgifter.

Det är möjligt att ändra ditt konto från Momio Lite till Momio när som helst. Du kan även ge ditt samtycke för att sedan återkalla det. Då ändras ditt konto from Momio till Momio Lite.

KONTAKTINFORMATION

Företaget som är ansvariga för Momio är:

Momio ApS
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
VAT-nummer: DK 35837787

Om du har ett problem med Momio som du inte kan lösa kan du maila vår support. Adressen är support@momio.me

Vi ber dig att tydligt beskriva ditt problem och komma ihåg att skriva ditt användarnamn.

bottom of page