top of page

PERSONVERNREGLER

Sist oppdatert: 20.2.2020

Momio vil gjerne lagre noe av dine personlige informasjon av sikkerhetshensyn. Vennligst les følgende personvernregler nøye.

HVORFOR LAGRER VI PERSONLIG INFORMASJON?

Sikkerhet er vår førsteprioritet på Momio. For å kunne gi denne sikkerheten, så må vi samle noe informasjon fra deg. Det er derfor Momio ApS lagrer alt du poster på Momio, sammen med noe informasjon som du gir selv. Vi lagrer for eksempel også alt du kjøper på Momio. Vi lagrer denne informasjonen slik at vi kan hjelpe deg med spørsmål du eventuelt har, for å forbedre Momio og for å finne personene som bryter reglene.

Selv om vi lagrer denne informasjonen, så ser vi ikke på den med mindre vi har en god grunn til det. Grunnene for dette kan være at du spør om hjelp eller at det er spørsmål om sikkerhet, for eksempel om du har brutt reglene.

Din personlige informasjon vil ikke bli behandlet eller gitt til noen uten din tillatelse – med mindre politiet eller lignende myndigheter krever det, eller at Momio ApS bestemmer seg for å anmelde deg eller noen du har hatt interaksjon med til politiet eller lignende myndigheter.

Vi har tre lovlige grunnlag for å lagre din personlige informasjon. De er:

 • Samtykke gitt av enten deg eller din foresatte hvis du er under 13 år gammel.

 • Kontrakt, for eksempel når vi må sende en e-postkvittering etter du har kjøpt virtuelle goder på Momio.

 • Legitim interesse når det gjelder sikkerhet og vitenskapelig forskning.

HVA SLAGS PERSONLIG INFORMASJON LAGRER VI?

Avhengig av om du har gitt oss samtykke til å lagre det, og om du har oppgitt informasjonen eller ikke, kan vi lagre følgende informasjon om deg:

 • Telefonnummer og/eller e-postadresse, slik at du kan gjenopprette ditt glemte passord

 • Alder eller bursdag, slik at vi vet om du kan gi ditt eget samtykke

 • Ditt fornavn eller kallenavn og skole, slik at du kan finne dine skolevenner

 • IP-adresser du har brukt, slik at vi kan holde Momio trygt

 • Når det er aktuelt, en e-postadresse, slik at vi kan sende en kvittering når virtuelle varer er kjøpt for din Momio konto.

NÅR ER PERSONLIG INFORMASJON SLETTET?

Generelt lagres informasjon så lenge du bruker din Momio konto eller til du sletter den. Hvis du endrer innstillingene for samtykke, kan informasjonen bli slettet tidligere.

Dersom du sletter din Momio konto, så vil vi lagre din informasjon i 90 dager før den er helt slettet. Dette er av sikkerhetsgrunner. Informasjonen kan kun bli sett av ansatte i Momio: Andre Momio kontoer vil ikke ha tilgang til dette.

Dersom vi må slette din Momio konto for en eller annen grunn, lagrer vi din informasjon i 365 dager. Dette er også av sikkerhetsmessige årsaker. Dersom vi har grunn til å tro at vi trenger å anmelde deg til politiet, så kan vi lagre din informasjon i en enda lengre tidsperiode.

TREDJEPARTER

Momio deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter.

Derimot, hvis du deltar i og vinner en konkurranse som har en fysisk premie (for eksempel en leke), så spør vi gjerne om navnet ditt, adressen, telefonnummer og e-postadresse. Dersom konkurransen er organisert av en av våre eksterne parter, så vil vi gi denne informasjonen til dem slik at de kan sende deg premien. Informasjonen vil ikke bli brukt til noe annet, og den vil bli slettet med en gang du har mottatt premien. Vi vil alltid informere deg om detaljer før vi spør om din personlige informasjon. Deltakelse i disse konkurransene er frivillig.

Momio bruker YouTube API-tjenester for å tillate deg å se videoer på Momio. YouTube kan samle inn og behandle personopplysningene dine. Les mer om Googles personvernregler på http://www.google.com/policies/privacy.

Dersom vi må anmelde deg eller noen du har hatt interaksjon med til politiet, så kan vi dele din personlige informasjon med politiet. Momio ApS vil ikke gi beskjed til deg om dette, ettersom dette kan risikere etterforskningen.

Ikke noe av din personlige informasjon vil bli overført til mottakere utenfor EØS-området.

Som en del av forskningsprosjekter kan Momio gi anonymisert informasjon til en forskningspartner. Det vil ikke være mulig for noen å gjenkjenne deg fra denne informasjonen.

DINE RETTIGHETER

I henhold til EUs General Data Protection Regulation (GDPR) har du følgende rettigheter med hensyn til din personlige informasjon:

 • Slette den personlige informasjonen Momio ApS har om deg

 • Korrigere ukorrekt informasjon Momio ApS har om deg

 • Trekke tilbake eller endre samtykket du har gitt for behandling av dine personlige opplysninger

 • Motta en kopi av den personlige informasjonen Momio ApS har om deg

 • Klage til din lokale databeskyttelse-myndighet.

Dersom du trenger mer informasjon om utøvelse av disse rettighetene, kan du kontakte Momio support via e-post på support@momio.me

HVA SKJER DERSOM SAMTYKKE IKKE BLIR GITT?

Du kan fortsatt bruke Momio selv om du ikke ønsker å gi samtykke til at Momio lagrer din informasjon. Din Momio konto vil da bli en Momio Lite konto, og vi vil ikke lagre noe av din personlige informasjon. Når du bruker Momio Lite, kan du kle opp din avatar, dekorere rommet ditt, se videoer og like og dele hva andre poster, men du kan ikke skrive eller poste bilder siden tekst eller bilder kan inneholde personlig informasjon.

Det er mulig å endre din konto fra Momio Lite til Momio når som helst ved å gi samtykke. Alternativt, hvis du gir samtykke men senere ønsker å fjerne det, kan du endre fra Momio til Momio Lite når som helst.

KONTAKTINFORMASJON

Selskapet ansvarlig for Momio er:

Momio ApS
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
VAT ID: DK 35837787

Dersom det er et problem med Momio og du ikke kan løse det, kan du sende mail til vår kundeservice. Adressen er support@momio.me

Vennligst fortell klart og tydelig hva problemet ditt er og husk å nevne brukernavnet ditt.

bottom of page