top of page

PRIVACYBELEID

Laatste update: 20.2.2020

Momio wil graag enkele persoonsgegevens opslaan voor veiligheidsredenen. Lees het privacybeleid zorgvuldig door.

WAAROM BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

Veiligheid heeft bij Momio de hoogste prioriteit. Om te zorgen voor deze veiligheid verzamelen we persoonsgegevens van je. Momio ApS bewaart alles wat je op Momio zet, samen met de informatie die je op je account zet. We bewaren ook wat je koopt op Momio. We bewaren al deze informatie zodat we je kunnen helpen als je ergens vragen over hebt, Momio kunnen verbeteren en gebruikers kunnen vinden die zich niet aan de regels houden.

We bewaren deze informatie, maar we kijken er niet naar als we daar geen goede reden voor hebben. Een goede reden kan zijn dat je om hulp hebt gevraagd of omdat er een veiligheidsprobleem is, omdat je je bijvoorbeeld niet aan de regels hebt gehouden.

Je persoonlijke informatie wordt niet met anderen gedeeld zonder jouw toestemming, tenzij de politie of andere vergelijkbare instanties hier een verzoek voor indienen of als Momio ApS besluit jou of iemand met wie je gecommuniceerd hebt te melden bij de politie of vergelijkbare instanties.

Op basis van drie wetten slaan we je persoonsgegevens op. Dat zijn:

 • Toestemming die gegeven is door jou of je ouder, verzorger of voogd. Voor Nederland is de leeftijdsgrens om zelf toestemming te geven 16 jaar, en voor België 13 jaar.

 • Contract, bijvoorbeeld wanneer we je een e-mail met een factuur sturen nadat je aankopen gedaan hebt voor virtuele goederen op Momio.

 • Legitieme interesse als het gaat om veiligheid en wetenschappelijk onderzoek.

WELKE PERSOONSGEGEVENS SLAAN WE OP?

Afhankelijk van of je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens op te slaan en of je informatie hebt gedeeld of niet, kunnen we de volgende gegevens van je opslaan.

 • Telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat je je wachtwoord terug kan vragen.

 • Leeftijd of verjaardag, zodat we weten of je zelf toestemming kan geven.

 • Je voornaam of roepnaam en school, zodat je je school vrienden kan vinden.

 • Het IP-adres dat je gebruikt, zodat we Momio veilig kunnen houden.

 • Indien van toepassing, een e-mailadres zodat we je een aankoopbewijs kunnen sturen als je virtuele goederen hebt gekocht voor je Momio account.

WANNEER WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWIJDERD?

Over het algemeen worden je persoonsgegevens bewaard voor zolang als je je Momio account gebruikt of totdat je het verwijdert. Als je je toestemming intrekt, worden je persoonsgegevens sneller verwijderd.

Als je je account verwijdert, bewaren we je persoonsgegevens nog 90 dagen. Daarna wordt het definitief verwijderd. Dit doen we wegens veiligheidsredenen. De Momio medewerkers kunnen je persoonsgegevens bekijken. Andere Momio gebruikers hebben hier geen toegang tot.

Als we je Momio account om wat voor reden dan ook moeten verwijderen, bewaren we je persoonsgegevens 365 dagen. Dit is ook wegens veiligheidsredenen. In geval we een reden zien om je te melden bij de politie, bewaren we je persoonsgegevens langer.

DERDEN

Momio deelt geen persoonsgegevens met derden.

Als je deelneemt aan een competitie waar je een fysieke prijs (bijvoorbeeld speelgoed) kunt krijgen en dit wint, vragen we naar je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om het op te kunnen sturen. Als de competitie is georganiseerd door één van onze externe partners, geven we deze informatie aan hen, zodat zij de prijs op kunnen sturen. Je informatie wordt nergens anders voor gebruikt en wordt verwijderd zodra je de prijs hebt ontvangen. We brengen je altijd op de hoogte van alle details voordat we naar je persoonsgegevens vragen. Deelnemen aan deze competities is vrijwillig.

Momio maakt gebruik van YouTube API Services die het toestaan om video’s te bekijken op Momio. YouTube kan persoonlijke data verzamelen en verwerken. Lees alsjeblieft meer over de Google Privacy Policy op http://www.google.com/policies/privacy.

In het geval dat we je moeten melden bij de politie of als je contact hebt gehad met iemand die we moeten melden, kunnen we je persoonsgegevens met hun delen. Momio ApS brengt je hier niet van op de hoogte, omdat dit het onderzoek in gevaar kan brengen.

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Als onderdeel van onderzoeksprojecten kan Momio geanonimiseerde gegevens delen met een onderzoekspartner. Het is voor niemand mogelijk om met deze gegevens te ontdekken dat het om jou gaat.

JOUW RECHTEN

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Het verwijderen van je persoonsgegevens die Momio ApS van jou heeft.

 • Het corrigeren van foute gegevens die Momio ApS van jou heeft.

 • Het aanpassen van de toestemming die je hebt gegeven voor het opslaan van je persoonsgegevens.

 • Een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die Momio ApS van jou heeft.

 • Een klacht indienen bij het loket Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je meer informatie wil over deze rechten, kun je een mail sturen naar de klantenservice van Momio via support@momio.me

WAT GEBEURT ER ALS ER GEEN TOESTEMMING GEGEVEN IS?

Je kan nog steeds gebruik maken van Momio als je niet wil dat Momio je persoonsgegevens opslaat. Je Momio account wordt dan een Momio Lite account en we slaan geen persoonsgegevens van je op. Als je Momio Lite gebruikt, kan je je avatar aankleden, je kamer inrichten, video’s bekijken en berichten van anderen liken en delen. Je kan niet schrijven of foto’s uploaden omdat dit mogelijk persoonsgegevens bevat.

Het is altijd mogelijk om je account van Momio Lite naar Momio te veranderen door toestemming te geven voor het opslaan van persoonsgegevens. En andersom is het ook mogelijk, om de toestemming die je gegeven hebt in te trekken. Je account gaat dan van Momio, naar Momio Lite.

CONTACT INFORMATIE

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor Momio is:

Momio Aps
Kronprinsessegade 46E
1306 Copenhagen K
Denmark
Email: support@momio.me
BTW-nummer: DK 35837787

Als er een probleem met Momio is dat je niet op kan lossen, neem dan contact op met onze klantenservice. Het e-mailadres is: support@momio.me

Vertel duidelijk wat het probleem is en vergeet niet om je account naam erbij te zetten.

bottom of page